Jak działa elektronika

37

Jak działa elektronikaChoć znajomość obsługi nowoczesnych przyrządów nie wymaga szczegółowej wiedzy naukowej, większość z nas wie, że ich działanie jest możliwe dzięki dziedzinie naukowej, jaką jest elektronika. Używanie komputera, czy telefonu komórkowego, polega zazwyczaj na podobnych zasadach, dlatego ktoś, kto raz poznał zasady funkcjonowania takiego sprzętu, szybko zrozumie, jak posługiwać się innym i to bez instrukcji obsługi. Używając go, rzadko zastanawiamy się, w jaki sposób on działa. Tymczasem budowa tych często niewielkich przyrządów jest niezwykle złożona i tylko dzięki temu, że kilkadziesiąt lat temu technika rozwinęła się niezwykle szybko, możemy dziś cieszyć się swoim prostym w obsłudze sprzętem. Osoby mniej zorientowane w dyscyplinach związanych z nowoczesnymi technologiami, mogą sądzić, że urządzenia te działają dzięki energii elektrycznej. W rzeczywistości chodzi o wiedzę związaną z sygnałami oraz ich przetwarzaniem. Choć dla użytkowników tych sprzętów to rozróżnienie nie musi mieć większego znaczenia, to dzięki niemu możliwy stał się błyskawiczny skok technologiczny, a co za tym idzie cywilizacyjny, który miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach.

http://www.youtube.com/watch?v=6UjeuH86d-Y

  Jak wyczyścić tył telefonu - Prosty poradnik