Elektronika w nauce

Elektronika w nauceJak każda dziedzina naukowa, elektronika nie jest jednorodna. Zalicza się do niej wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, pozwalającą na wykorzystywanie jej właściwości w konstrukcji nowoczesnych przyrządów. Jej działanie w sposób ogólny można wyjaśnić, jako zjawiska powstające wskutek ruchu elektronów swobodnych w ciałach stałych, próżni oraz gazach. Dzieli się na bardziej szczegółowe działy, które wykształciły się w toku badań nad jej właściwościami. W oparciu o ośrodek, w którym odbywa się ruch elektronów, można ją podzielić na próżniową oraz półprzewodnikową. Jak wskazuje sama nazwa, pierwszy dział konstruuje urządzenia, w których wykorzystywana jest próżnia, są to np. lampy próżniowe. Drugi dział, zajmuje się właściwościami półprzewodników. Jest wykorzystywany zwłaszcza w tworzeniu układów scalonych, które są podstawą działania wielu używanych przez nas sprzętów. Obecnie technika ich budowania pozwala tworzyć bardzo niewielkie sprzęty, co przyczynia się do coraz lepszych osiągnięć mających znaczenie dla medycyny, wojska, przemysłu oraz do ulepszenia funkcjonowanie sprzętów wykorzystywanych, na co dzień przez miliony osób na całym świecie.

  Jak wyczyścić tył telefonu - Prosty poradnik