Jak współczesne środki przekazu oddziałują na ludzi

63

Wynalezionym jako pierwszym urządzeniem służącym do przekazywania głosu było radio. W jego przypadku dźwięk przekazywany był za pomocą fal elektromagnetycznych określanych również mianem radiowych. Dopiero w kolejnych etapach pojawiły się telewizja i Internet. Z jakiego rozwiązania komunikacyjnego ludzkość była zadowolona przede wszystkim? Z całą pewnością radio było milowym krokiem, jednak to Internet dopełnił dzieła globalizacji świata. Sieć wirtualna wpłynęła na niespodziewany oraz zawrotny wzrost sposobności do komunikacji międzyludzkiej oraz technologii. Ważna okazuje się być także sposobność pozyskiwania informacji przy pomocy kilku kliknięć. Kulturę globalną tworzą ludzie, którzy tak naprawdę nie utożsamiają się z jakimkolwiek narodem. Dla nich nie są ważne granice administracyjne oraz kultura, w ich mniemaniu domem jest cały świat. Można dostrzec poza tym, że kultura kosmopolitan jest bez względu na kraj taka sama. Niegdyś oddalone od siebie o wiele kilometrów społeczeństwa niezwykle się od siebie różniły. Współcześnie ludzie na całym świecie jedzą to samo i ubierają się w rzeczy tych samych producentów. Mało, więc różni Polaka od Kanadyjczyka czy Japończyka. To czy rozwój kultury globalnej to zjawisko pozytywne czy złe będziemy mogli ocenić dopiero za kilkadziesiąt lat.

  Płytki w stylu angielskim w Poznaniu