The Hive siedziba główna Schneider Electric.

BREEAM [BRE Environmental Assessment Method] jest to opracowana w 1990 r. przez organizację, która nosi nazwę BRE Global (Building Research Establishment) najpopularniejsza na świecie metoda certyfikacji budynków, która uwzględnia aspekty ekologiczne projektu. Od początku istnienia, pozytywne oceny dostało ponad 200.000 obiektom na całym świecie, a ponad milion zostało zgłoszonych do certyfikacji. Proces certyfikacyjny obejmuje zarówno rodzaaje budynków, szkoły, placówki opieki zdrowotnej, budynki biurowe i przemysłowe. W roku 2009 BRE Global stworzył program, który nosi nazwę BREEAM In-Use (Environmental and Sustainability Standard BES 5058), dzięki któremu właściciele budynków, kierownicy ds. technicznych, a także inwestycyjnych oraz użytkownicy mogą zmierzyć i ograniczyć wpływ na środowisko, a także usprawnić istniejące już budynki w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Kryteria oceny zostały opracowane tak, aby można było zastosować je do wszystkich obiektów. Budynki, które posiadały niską ocenę mają możliwość dokonywania zmian z roku na rok. Te, które posiadają wysokie noty, mogą wprowadzać ciągłe zmiany w celu utrzymania pozycji. Proces obejmuje równiez inspekcje od wewnątrz, których celem jest uzyskanie optymalnych wyników w zakresie wydajności budynków i zarządzania nimi.W trakcie certyfikacji BREEAM In-Use punkty przyznawane są ściśle określonych kryteriów i podziału rodzajów wpływu na środowisko na poszczególne grupy.Jest to sposób, w którym okresla się końcowy wynik od pass (jedna gwiazdka) do outstanding (sześć gwiazdek).

  Skup telefonów komórkowych.