Miniaturowe przekaźniki elektromagnetyczne.

Przekaźniki elektromagnetyczne są jednymi z najstarszych elementów umożliwiających wzmacnianie sygnałów. Ich działanie jest najczęściej dwustanowe – sygnał sterujący powoduje przełączenie styku lub grupy styków. W zależności od wykonania przekaźnika umożliwia to zamknięcie lub rozwarcie obwodu sterowanego.Fizyczna zasada działania przekaźnika jest nieskomplikowana. Elektromagnes, który jest zasilany sygnałem sterującym powoduje przyciągnięcie żelaznej lub stalowej kotwicy/popychacza, która dzięki sprzężeniu mechanicznemu przełącza styki. Rysunek numer jeden przedstawia uproszczoną budowę przekaźnika. W praktyce bardzo często stosuje się jeszcze sprężynę, która odciąga popychacz, co zwiększa szybkość wyłączania po zaniku prądu cewki.

  Tranzystory i inne części elektroniczne.