Nowoczesne zabezpieczenia elektroniczne.

Elementami w większości systemów alarmowych są czujki, centralki oraz szyfratory. Każda centrala jest czymś w rodzaju systemowego mózgu, szyfrator zapewnia sterowanie nim oraz jego programowanie, natomiast czujki wykrywają i przekazują informacje o potencjalnych lub bezpośrednich zagrożeniach. Bardzo popularne sa ostatnio elektroniczne zamki, zawierające klasyczny, certyfikowany mechanizm oraz elementy scalone, wykrywające próby manipulacji obcym kluczem lub otwarcia siłowego. Pomimo wszystkich nowoczesnych rozwiązań, wciąż błąd ludzki decyduje zazwyczaj o włamaniu do obiektu bądź systemu komputerowego. Niewiele mogą nam dać nawet najbardziej zaawansowane technologie jeśli nie będziemy potrafili ich w pełni wykorzystać bądź niedostatecznie zabezpieczymy hasła dostępu. Bezpieczeństwo w większej mierze dotyczy bowiem informacji, a nie tylko fizycznego dostępu do obiektów bądź osób. Niektórzy futuryści sugerują, że następna wojna światowa będzie miała charakter cybernetyczny. Taka droga mozna pozbawić całych regionów np. dostępu do energii elektrycznej. Potwierdzenie takiej hipotezy miało już swój przedsmak kilka lat temu. z inicjatywy rosyjskiej zostały sparaliżowane oficjalne, rządowe serwisy internetowe w Estonii. To był odwet za zbeszczeszczenie w estońskim Talinie pomnika radzieckich żołnierzy. Incydentów tego rodzaju jest w tej sferze mnsótwo. Korporacja, a także państwo, które jest pozbawione doskonałych specjalistów IT będzie zwyczajnie bezbronne. Mozna tu znaleźc przykładowe rozwiązania współczesnych zabezpieczeń, jak np. zamki eletroniczne , czy też karty identyfikacyjne itp. Mozna sprawdzić jak szerokie jest ich zastosowanie oraz w jaki sposób można wykorzystać je również w innych celach, np. jako cyfrowy system do zarządzania firmą.

  Skup telefonów komórkowych.