Elektroniczny kościół

16

Nie jest tajemnicą, że społeczeństwo się laicyzuje. Coraz mniej osób uczęszcza na cotygodniową mszę, coroczną pielgrzymkę czy rekolekcje. Księża, pragnąc temu zapobiec, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i wchodzą do świata elektroniki. Nie dziwi już nikogo transmisja mszy na profesjonalnie wypozycjonowanej stronie internetowej czy portalu katolickim. Przyzwyczailiśmy się również do internetowych rekolekcji czy nauk. Obecnie, każdy szanujący się ksiądz jest wyposażony w laptop czy chociaż tablet. Te urządzenia stały się obowiązkowym elementem komunikacji duchownego z wiernymi. Jednak, jak w każdej dziedzinie życia, również w tej duchowej sferze wskazany jest umiar. Nie cieszy się aprobatą propozycja wirtualnej spowiedzi, szczególnie wśród rodziców. Pragną oni wychować dzieci w duchu szacunku do tradycji i przyjętych powszechnie norm. Jednak ewolucja kościoła w stronę szeroko pojętych multimediów jest nieunikniona, a technika już niedługo, nie będzie miała przed nim tajemnic.

Możliwości nowoczesnych urządzeń

62

Nowoczesna technika, która wykorzystuje dział nauki, jakim jest elektronika, umożliwia nam korzystanie z wielu narzędzi, bez których dzisiaj trudno byłoby nam sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Aby przekonać się o prawdziwości tego stwierdzenia, wystarczy wymienić tylko niektóre z nich. Komputer jest dziś używany w pracy ogromnej liczby osób na całym świecie. Dzięki rozwojowi technologii, który umożliwił wprowadzenie go do użytku na szeroką skalę, możemy z niego korzystać w biurach, sklepach, szkołach, bibliotekach i wielu innych miejscach. Komputerów nie używamy wyłącznie do pracy. Za ich pośrednictwem zdobywamy informacje, kontaktujemy z się ludźmi w dowolnym miejscu na świecie, a także dostarczamy sobie rozrywki. Inne przyrządy, które wykorzystują zdobycze najnowszych technologii, to telefony komórkowe oraz urządzenia telefoniczne, które łączą w sobie kilka funkcji. Możemy z nich korzystać tak, jak ze zwykłego telefonu, ale również wykorzystywać, jako kieszonkowy komputer. Umożliwiają przeglądnie stron internetowych, dają dostęp do poczty, pozwalają robić filmy i zdjęcia wysokiej, jakości, odtwarzać muzykę, a to nie wszystkie ich możliwości.

Jak działa elektronika

37

Jak działa elektronikaChoć znajomość obsługi nowoczesnych przyrządów nie wymaga szczegółowej wiedzy naukowej, większość z nas wie, że ich działanie jest możliwe dzięki dziedzinie naukowej, jaką jest elektronika. Używanie komputera, czy telefonu komórkowego, polega zazwyczaj na podobnych zasadach, dlatego ktoś, kto raz poznał zasady funkcjonowania takiego sprzętu, szybko zrozumie, jak posługiwać się innym i to bez instrukcji obsługi. Używając go, rzadko zastanawiamy się, w jaki sposób on działa. Tymczasem budowa tych często niewielkich przyrządów jest niezwykle złożona i tylko dzięki temu, że kilkadziesiąt lat temu technika rozwinęła się niezwykle szybko, możemy dziś cieszyć się swoim prostym w obsłudze sprzętem. Osoby mniej zorientowane w dyscyplinach związanych z nowoczesnymi technologiami, mogą sądzić, że urządzenia te działają dzięki energii elektrycznej. W rzeczywistości chodzi o wiedzę związaną z sygnałami oraz ich przetwarzaniem. Choć dla użytkowników tych sprzętów to rozróżnienie nie musi mieć większego znaczenia, to dzięki niemu możliwy stał się błyskawiczny skok technologiczny, a co za tym idzie cywilizacyjny, który miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach.